Altijd bereikbaar

Altijd bereikbaar

Geen borg

Geen borg

Al vanaf € 49.50 p/m<

Al vanaf € 49.50 p/m

Binnen 1 dag actief

Binnen 1 dag actief

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verzamelt De Ring?
De Ring verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

Personalia: uw (bedrijfs)naam, kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort, adres, woonplaats, geslacht, bankgegevens, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Op basis van welke grondslag verwerkt De Ring persoonsgegevens?

De Ring verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om een overeenkomst af te sluiten, telefoon te beantwoorden, telefoon door te verbinden, contact op te nemen, berichten te sturen, post en facturen te sturen naar haar klanten.

Wie heeft toegang tot deze gegevens en waar worden ze bewaard?

Deze persoonsgegevens worden bewaard op de eigen server van De Ring en worden door ons adequaat beveiligd. Tevens wordt een papier exemplaar van deze gegevens bewaard op het kantoor van de Ring. Toegang tot deze persoonsgegevens hebben alleen de medewerkers van de administratie van de Ring.

Bewaartermijnen

De Ring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer De Ring hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Privacy rechten

Indien u vragen heeft of opmerkingen over de gegevens die wij van u hebben, kunt u met ons contact opnemen via ons telefoonnummer: +31(0)40-2911200
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Bel direct

0800 535 35 35

Voor het aanvragen
van uw postadres!

Ervaringen Product Name
4,65 van de 5 sterren uit 3 referenties.

Aanvraagformulier

Copyright © 2019 Postadres.nl